โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

แชมป์ ธนัฐชา แจ่มน้อย

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พะเยา

โรงเรียน โรงเรียนฟากกว๊านวิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.54

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5