โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

วุ้นเส้น ปริยากร รัตนคุณกรณ์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด เชียงใหม่

โรงเรียน โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เชียงใหม่

เกรดเฉลี่ย 3.42

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล