โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (คอนเสิร์ต) ประจำปี 2564

22 October 2563

ราคากลาง จ้างประชาสัมพันธ์โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด TO BE NUMBER ONE (คอนเสิร์ต) ประจำปี 2564


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลาง15ครั้งGMM64.pdf
  2. TORคอนเสิร์ต15ครั้ง64.pdf