TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าว

ข่าวทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมในโครงการฯ


วีดีโอคนเก่งและดี

ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
30 - 31 ม.ค. 2564 การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบระดับประเทศ ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
23 ม.ค. 2564 ประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่น 11 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ จังหวัดนครราชสีมา
15 ม.ค. 2564 แถลงข่าวเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ณ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
13 ม.ค. 2564 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนสุวรรณคูหาพิทยาสรรค์ จังหวัดหนองบัวลำภู
11 ม.ค. 2564 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม จังหวัดขอนแก่น
กิจกรรมทั้งหมด