TO BE NUMBER ONE โครงการรณรงค์และแก้ไขปัญหายาเสพติด

โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ข่าว

ข่าวทั้งหมด

วิดีโอกิจกรรมในโครงการฯ


วีดีโอคนเก่งและดี

ปฏิทินกิจกรรม


วันที่ กิจกรรม
15 ธ.ค. 2563 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนจักรคำคณาทร จังหวัดลำพูน
22 - 27 พ.ย. 2563 ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 24 ณ เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี
07 - 08 พ.ย. 2563 ประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ณ างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา
22 ต.ค. 2563 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนนนทบุรีวิทยาลัย จ.นนทบุรี
16 ต.ค. 2563 เสด็จเยี่ยมสมาชิกและเปิดศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนเสนา"เสนาประสิทธิ์" จ.พระนครศรีอยุธยา
กิจกรรมทั้งหมด