โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ติดต่อ TO BE

ที่อยู่


สำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
88/20 หมู่ 4 อาคาร 2 ชั้น 3 กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ถนนติวานนท์ 4 ตำบลตลาดขวัญ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
เลขที่เสียภาษี : 0994000242069


เบอร์ติดต่อ(เวลาทำการ จ.-ศ. 8.30 - 16.30 น.)


ผู้อำนวยการ 02-590-8888
ฝ่ายบริหารงานทั่วไป 02-590-8182
เสื้อ/นิตยสาร 02-590-8107
Fax 02-590-8157

Email

social_dmh@hotmail.com

tobe1dmh@gmail.com

เว็บไซต์

www.tobenumber1.net.com

www.tobefriend.in.th


แผนที่


ข้อเสนอแนะ (กรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน)