โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ปฏิทินกิจกรรม27 พ.ย. 2563

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
-ไม่พบกิจกรรม-

กิจกรรมในเดือน พ.ย. 2563

วัน เวลา สถานที่ กิจกรรม
22 - 27 พ.ย. 2563 08.00-18.00 เดอะไพน์ รีสอร์ท จังหวัดปทุมธานี ค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE สู่ความเป็นหนึ่ง (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 24
07 - 08 พ.ย. 2563 08.00-18.00 างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา ประกวดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE DANCERCISE 2021 ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ