โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 49 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 7 เขตลาดกระบัง มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน กัลยาณวัตร มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ยีเอสยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์จำกัด มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดชัยนาท มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน เกาะจันทร์พิทยาคาร มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านดินดำดอนแก้ว มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดตรัง มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านโคกแตรก มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนบ้านหัวกุญแจ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน นราธิวาส มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท เดอะมอลล์ งามวงศ์วาน จำกัด มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ นนทบุรี มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท แอดเดอรานสไทย จำกัด มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดปทุมธานี มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนเทศบาลตำบลบ้านนาปรือ มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขาปัตตานี มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดพะเยา มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยพะเยา มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
สถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดพิษณุโลก มาตราฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ