โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 2

IDOL รุ่นที่ 2

เปรียว ศิริพงษ์ สำโรงแสง

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อำนาจเจริญ

โรงเรียน มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา

เกรดเฉลี่ย 2.74

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6