โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

กฎ พงศกร สุดใจใหม่

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด ตรัง

โรงเรียน โรงเรียนน้ำผุด

เกรดเฉลี่ย 2.83

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6