โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางโทรทัศน์ NBT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 September 2565

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางโทรทัศน์ NBT โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ TO BE NUMBER ONE VARIETY ทางโทรทัศน์ NBT.pdf