โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 September 2565

  • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างผลิตและเผยแพร่ทางสื่อหนังสือพิมพ์ และเว็บไซต์.pdf