โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8

26 March 2561

นายแพทย์สุนทร  สุนทรชาติ  รองผู้อำนวยการสำนักอนามัย กรุงเทพมหานคร ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 กรุงเทพมหานคร และมีรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประกวดระดับภาค ในวันเสาร์ที่ 24 มีนาคม 2561 ณ  ศูนย์การค้าฟิวเจอร์ พาร์ค รังสิต จังหวัดปทุมธานี


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. กรุงเทพมหานคร.pdf