โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคเหนือ

29 January 2561

นายปวิณ  ชำนิประศาสน์ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคเหนือ และมีรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่าน  การประกวดระดับภาค ในวันเสาร์ที่ 27 มกราคม 2561 ณ  อุทยานการค้ากาดสวนแก้ว  จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ภาคเหนือ.pdf