โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคกลางและตะวันออก

12 March 2561

นายภัครธรณ์  เทียนไชย ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรี ได้กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมประกวด TO BE NUMBER ONE IDOL รุ่นที่ 8 ระดับภาคกลางและตะวันออก และมีอธิบดีกรมสุขภาพจิต กล่าวแสดงความยินดีกับผู้ผ่านการประกวดระดับภาค ในวันเสาร์ที่ 10 มีนาคม 2561 ณ  ศูนย์การค้าแปซิฟิคพาร์ค ศรีราชา จังหวัดชลบุรี


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ภาคกลางและภาคตะวันออก.pdf