โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการ To Be Teen Dancercise

11 October 2562

1) To Be Teen Dancercise Camp
จากเดิมวันที่ 8 – 10 มกราคม 2563 เป็นวันที่ 20 – 22 มกราคม 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก

2) รอบชิงชนะเลิศระดับประเทศ
จากเดิมวันที่ 1 – 2 กุมภาพันธ์2563 เป็นวันที่ 8 – 9 กุมภาพันธ์ 2563
ณ เอ็ม.ซี.ซี.ฮอลล์ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. เอกสารโครงการ To Be Number One Dancercise 2020 (up 4ต.ค.62).pdf