โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเดินทางราชการ กรมสุขภาพจิต-จังหวัดพะเยา-จังหวัดเชียงราย-กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค.63 จำนวน 1 คัน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 January 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาบริการรถตู้ปรับอากาศเดินทางราชการ กรมสุขภาพจิต-จังหวัดพะเยา-จังหวัดเชียงราย-กรมสุขภาพจิต ระหว่างวันที่ 12-16 ม.ค.63 จำนวน 1 คัน 5 วัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. พะเยา-เชียงราย.pdf