โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดรองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ To Be Number One Teen Dancercise CAMP 2020 ณ วังรี รีสอร์ท

21 January 2563

รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต เยี่ยมให้กำลังใจน้องๆ To Be Number One Teen Dancercise CAMP 2020 ณ วังรี รีสอร์ท

วันที่ 21 มกราคม 2563 นายแพทย์ชิโนรส ลี้สวัสดิ์ รองอธิบดีกรมสุขภาพจิต พร้อมด้วยหม่อมหลวงยุพดี ศิริวรรณ ที่ปรึกษาโครงการ TO BE NUMBER ONE และเลขาธิการมูลนิธิโครงการ TO BE NUMBER ONE

เยี่ยมให้กำลังใจและกล่าวให้โอวาทน้องๆ กับปฏิบัติการภารกิจ 3 วัน 2 คืน มิตรภาพและความประทับใจ
หนึ่งในกิจกรรมของ To Be Number One Teen Dancercise Thailand Championship 2020

จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-22 มกราคม 2563 ณ วังรี รีสอร์ท จ.นครนายก


ภาพข่าว