โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปลิวความรู้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 February 2563

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างพิมพ์ใบปลิวความรู้การป้องกันการติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศผู้ชนะการเสนอรารคาจ้างพิมพ์ใบปลิวความรุ้การป้องกันการติดเชื้อ.pdf