โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ราคากลาง จ้างพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน จำนวน 2 รายการ

13 February 2563

ราคากลาง จ้างพิมพ์คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน จำนวน 2 รายการ
- คู่มือการจัดกิจกรรมพัฒนาทักษะของเยาวชน เรื่อง "ฝึกคิดแก้ปัญหาพัฒนา EQ"
- คู่มือวัยรุ่น เส้นทางรอด ปลอดยาบ้า


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 1 ตารางแสดงราคากลางคู่มือ EQ-คู่มือยาบ้า 63.pdf
  2. 2 TOR คู่มือ EQ-คู่มือยาบ้า.pdf