โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ราคากลาง จ้างเช่าสถานที่จัดงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563

3 September 2563

ราคากลาง จ้างเช่าสถานที่จัดงานครบรอบ 18 ปี มหกรรมรวมพลสมาชิก TO BE NUMBER ONE ประจำปี 2563


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ตารางแสดงราคากลางอิมแพค63.pdf
  2. TORเช่าอิมแพค63.pdf