โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

องค์ประธาน เสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ

9 February 2563

วันอาทิตย์ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2563 เวลา 19.26 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จพระราชทานรางวัลชนะเลิศการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2020 ณ MCC HALL ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ บางกะปิ  


ภาพข่าว