โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกระดับภาค

3 November 2563

การประกวดเยาวชนต้นแบบเก่งและดี TO BE NUMBER ONE
(TO BE NUMBER ONE IDOL) รุ่นที่ 11 ประจำปี 2564 รอบคัดเลือกระดับภาค
ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
วันที่ 23 มกราคม 2564
ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ จ.นครราชสีมา

ภาคกลางและตะวันออก
วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศูนย์การค้าแปซิฟิค พาร์ค ศรีราชา จ.ชลบุรี

ภาคเหนือ
วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2564
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล จ.เชียงใหม่

ภาคใต้
วันที่ 6 มีนาคม 2564
ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จ.ภูเก็ต

กรุงเทพมหานคร
วันที่ 13 มีนาคม 2564
ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เวสต์เกต จ.นนทบุรี

เปิดรับสมัครเยาวชนสมาชิก TO BE NUMBER ONE อายุ 15-18 ปีบริบูรณ์
เกรดเฉลี่ย 2.75 ขึ้นไป
ส่วนภูมิภาคสมัครผ่านสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด (1 จังหวัด สามารถส่งผู้เข้าประกวดได้ 8 คน หรือ 4 คู่)
รอบกรุงเทพมหานครสมัครผ่านสำนักงานเขต หรือสำนักงานโครงการ TO BE NUMBER ONE
ติดต่อ/สอบถามรายละเอียดโทร. 0 2590 8106


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. แนวทางการประกวด idol รุ่น 11 ปี 2564.pdf
  2. ตารางนับอายุผู้เข้าประกวด idol รุ่น 11 ปี 2564.pdf
  3. แบบฟอร์มสรุปข้อมูลผู้เข้าประกวด.pdf
  4. ใบสมัคร TO BE IDOL รุ่น11 ปี64.pdf