โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

8 November 2563

วันอาทิตย์ที่ 8 พฤศจิกายน 2563 พิธีมอบรางวัล การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021
รอบชิงชนะเลิศระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ในพิธีมอบรางวัลแพทย์หญิงพรรณพิมล วิปุลากร อธิบดีกรมสุขภาพจิต
เป็นประธานกล่าวชื่นชมแสดงความยินดี และ มอบรางวัลในรุ่น TEENAGE

นายศักดิ์สิทธิ์ สกุลลิขเรศสีมา รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา
กล่าวต้อนรับผู้เข้าแข่งขันและมอบรางวัลรุ่น JUNIOR และรุ่น Pre- Teenage

ณ ห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์โคราช จังหวัดนครราชสีมา


ภาพข่าว