โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

2 November 2563

เผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
จัดค่ายพัฒนาสมาชิก TO BE NUMBER ONE (TO BE NUMBER ONE CAMP) รุ่นที่ 24


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. TOR CAMP24.pdf
  2. ประกาศแผนแคมป์24.pdf