โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564

1 September 2563

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564
จัดกิจกรรมในโอกาสทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี องค์ประธานโครงการฯ เสด็จเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE ในพื้นที่จังหวัดภูมิภาค


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ประกาศแผนประจำปี2564.pdf
  2. TORเสด็จ15ครั้ง64.pdf