โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้

22 November 2563

พิธีประกาศผลและมอบรางวัลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

รอบชิงชนะเลิศระดับภาคใต้

เมื่อวันที่ 21-22 พฤศจิกายน 2563

ณ ศูนย์การค้าจังซีลอน จังหวัดภูเก็ต


ภาพข่าว