โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ

8 December 2563

ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่ การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศ ระดับภาคเหนือ

ที่จะมีขึ้นในวันที่ 12 -13 ธันวาคม 2563 ณ ศูนย์การค้าเมญ่า ไลฟ์สไตล์ ช้อปปิ้ง เซ็นเตอร์ จังหวัดเชียงใหม่ นั้น

เพื่อดำเนินตามมาตรการเว้นระยะห่างทางสังคม ในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19 ) กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงสถานที่จัดการแข่งขันจากเดิม

เป็น เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซ่า เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่ ตามกำหนดวัน เวลาเดิม

โดยขอความร่วมมือทุกท่านดำเนินการตามมาตรการเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของการติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ( COVID 19 ) อย่างเคร่งครัด