โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ

14 December 2563

ผลการแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

รอบชิงชนะเลิศระดับภาคกลางและภาคตะวันออก

วันที่ 13 ธันวาคม 2563

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. 2021_ตารางสรุปผล Dancercise ระดับภาคเหนือ.pdf