โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021 รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ

15 December 2563

พิธีประกาศผลและมอบรางวัล การแข่งขัน TO BE NUMBER ONE TEEN DANCERCISE THAILAND CHAMPIONSHIP 2021

รอบชิงชนะเลิศระดับภาคเหนือ

วันอาทิตย์ที่ 13 ธันวาคม 2563

ณ เชียงใหม่ฮอลล์ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต จังหวัดเชียงใหม่


ภาพข่าว