โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดองค์ประธาน เสด็จเยี่ยมสมาชิกและติดตามผลการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE จังหวัดสมุทรสงคราม

28 December 2564

ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี  เสด็จติดตามการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ณ โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม

วันอังคารที่ 28 ธันวาคม 2564 เวลา 1700 น. ทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา  สิริวัฒนาพรรณวดี เสด็จเยี่ยมการดำเนินงานโครงการ TO BE NUMBER ONE ของจังหวัดอ่างทอง ทรงเปิดชมรมและศูนย์เพื่อนใจ TO BE NUMBER ONE และทรงเป็นองค์ประธานในการแสดงคอนเสิร์ต ณ โรงเรียนท้ายหาด อำเภอเมือง  จังหวัดสมุทรสงคราม


ดาวน์โหลดไฟล์แนบ

  1. ข่าวแจก จังหวัดสมุทรสงคราม.pdf