โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 85 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า เขตพระโขนง ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท เอ็นไวรอนเม็นท์ พัลพ์ แอนด์ เปเปอร์ จำกัด ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้นแบบระดับเงิน
ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่ ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน ศรีบุณยานนท์ ต้นแบบระดับเงิน
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 10 เขตลาดกระบัง ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท บางกอก แล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน บ้านสวน (จั่นอนุสรณ์) ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน กันตังพิทยากร ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด ต้นแบบระดับเงิน
จังหวัดหนองคาย ต้นแบบระดับเงิน
จังหวัดนครราชสีมา ต้นแบบระดับเงิน
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ต้นแบบระดับเงิน
จังหวัดนนทบุรี ต้นแบบระดับเงิน
จังหวัดสุโขทัย ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน ดรุณศาสน์วิทยา ต้นแบบระดับเงิน
วิทยาลัยเทคนิคอุตรดิตถ์ ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด โรงงานเกตเวย์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง เขตยานนาวา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1