โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 59 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
จังหวัดพิษณุโลก ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียน ราชสีมาวิทยาลัย ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดสุราษฎร์ธานี ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียน วัดไร่ขิงวิทยา ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดปราจีนบุรี ต้นแบบระดับทอง
ชุมชนคลองเรือ ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดสุรินทร์ ต้นแบบระดับทอง
ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 เขตบึงกุ่ม ต้นแบบระดับทอง
บริษัท ฟูรูกาวาเม็ททัล (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียน ขามแก่นนคร ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดฉะเชิงเทรา ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียน สุราษฎร์พิทยา ต้นแบบระดับทอง
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) ต้นแบบระดับทอง
บริษัท สหเรือง จำกัด ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดราชบุรี ต้นแบบระดับทอง
ชุมชนบ้านคลองหกวา ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดอำนาจเจริญ ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดเพชรบูรณ์ ต้นแบบระดับทอง
บริษัท เนสท์เล่ (ไทย) จำกัด โรงงานบางปู ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม ต้นแบบระดับทอง
ชุมชน บ้านแคนน้อย ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียน ปทุมพิทยาคม ต้นแบบระดับทอง
โรงเรียน นราสิกขาลัย ต้นแบบระดับทอง
ชุมชนเทศบาลตำบลมะขาม ต้นแบบระดับทอง
จังหวัดร้อยเอ็ด ต้นแบบระดับทอง