โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 17 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
ชุมชนตำบลบ้านหม้อ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
โรงเรียน ปทุมวิไล รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
โรงเรียน ธีรกานท์บ้านโฮ่ง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
จังหวัดหนองบัวลำภู รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้าภาคตะวันออกเฉียงเหนือ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า CDC1 บางบัวทอง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
ชุมชนบ้านหนองแก รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
ชุมชนบางมรา-ตอตั้ง รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 1
ชุมชนตำบลวัดแก้ว รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 2
ชุมชนบ้านกุดเต่า รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 2
ชุมชนศรีดอนชัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 3
โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 3
บริษัท แป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรม จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 3
ชุมชนบ้านลิพอนเขาล้าน รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 3
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 3
โรงเรียน ราชโบริกานุเคราะห์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 3
จังหวัดยโสธร รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับยอดเพชร ปี 4