โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 87 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 1 โซน 7 เขตลาดกระบัง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนทรัพย์สินพัฒนา เขตบางขุนเทียน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนหมู่บ้านสุวรรณนิเวศน์ เขตบึงกุ่ม มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนสามแยกคลองหลอแหล เขตสะพานสูง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนคลองบางพรานพัฒนา เขตบางบอน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนมั่นคง 133 เขตบางบอน มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนหมู่บ้านเพิ่มสุข เขตลาดกระบัง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนทรัพย์เจริญ เขตหนองจอก มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนแจงร้อน เขตราษฎร์บูรณะ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนวัดสังฆราชา เขตลาดกระบัง มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) สาขากำแพงเพชร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพาณิชยการและเทคโนโลยี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ยีเอสยัวซ่า สยาม อินดัสตรีส์จำกัด มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียนสนามชัยเขต มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ชุมชนเทศบาลเมืองฉะเชิงเทรา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดชัยนาท มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
จังหวัดชัยภูมิ มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีราชา มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
โรงเรียน เกาะจันทร์พิทยาคาร มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี เทค) มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนบ้านบึง จังหวัดชลบุรี มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
บริษัท วาลโบร (ประเทศไทย) จำกัด มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก มาตรฐานดีเด่นพร้อมเป็นต้นแบบ