โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 95 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
ชุมชนหมู่บ้านนิรันดร์วิลล่า เขตพระโขนง ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท เอชจีเอสที (ประเทศไทย) จำกัด ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท โคห์เลอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท ท้อปเทร็นด์แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด ต้นแบบระดับเงิน
ชุมชนเคหะทุ่งสองห้อง 324 เขตหลักสี่ ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน ศรีบุณยานนท์ ต้นแบบระดับเงิน
ชุมชนฟื้นนครร่มเกล้าระยะ 4 โซน 10 เขตลาดกระบัง ต้นแบบระดับเงิน
จังหวัดนนทบุรี ต้นแบบระดับเงิน
จังหวัดนครราชสีมา ต้นแบบระดับเงิน
วิทยาลัยเทคนิคอำนาจเจริญ ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน มัธยมเทศบาล 6 นครอุดรธานี ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท ศรีพงษ์กรุ๊ป มาร์เก็ตติ้ง จำกัด ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน กันตังพิทยากร ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน กระทุ่มแบน “วิเศษสมุทคุณ” ต้นแบบระดับเงิน
โรงเรียน อุตรดิตถ์ดรุณี ต้นแบบระดับเงิน
วิทยาลัยเทคนิคชัยภูมิ ต้นแบบระดับเงิน
ชมรม TO BE NUMBER ONE ศูนย์กระจายสินค้าสุวรรณภูมิ ต้นแบบระดับเงิน
ชุมชนผดุงมาตร ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท นันยางการ์เม้นท์ จำกัด ต้นแบบระดับเงิน
บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์กระจายสินค้า DC มหาชัย ต้นแบบระดับเงิน
ชุมชนแก้วสวัสดิ์-ใจบุญ เขตมีนบุรี ต้นแบบระดับเงิน
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง ต้นแบบระดับเงิน
ศูนย์ฝึกและอบรมเด็กและเยาวชนพระนครศรีอยุธยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
บริษัท ยูนิลิเวอร์ไทยโฮลดิ้ง จำกัด โรงงานเกตเวย์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1
ชุมชนโสณมัยอร่ามดวง เขตยานนาวา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเงิน ปี 1