โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 

กิจกรรม / มหกรรมรวมพล TO BE NUMBER ONE / ค้นหาสถานะจังหวัด/ชมรม TO BE NUMBER ONE

ผลการค้นหา พบ 31 ข้อมูล

ค้นหา
ชื่อชมรม สถานะ
โรงเรียน วัดจันทราวาส(ศุขประสารราษฎร์) ต้นแบบระดับเพชร
โรงเรียน ลาซาลจันทบุรี (มารดาพิทักษ์) ต้นแบบระดับเพชร
บริษัท ลีโอ ฟู้ดส์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
บริษัท ซาบีน่า จำกัด (มหาชน) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดพังงา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดอุบลราชธานี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
โรงเรียน เซนต์ปอลล์คอนแวนต์ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดจันทบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
โรงเรียน หนองฉางวิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
บริษัท แวกซ์ กาเบ็จ รีไซเคิล เซ็นเตอร์ จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดเชียงใหม่ รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดฉะเชิงเทรา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
โรงเรียน ธรรมศาสตร์คลองหลวงวิทยาคม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
บริษัท สหเรือง จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด (มหาชน) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
ชุมชนบ้านแคนน้อย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
ชุมชนสุวรรณประสิทธิ์ 2 เขตบึงกุ่ม รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
โรงเรียน นราสิกขาลัย รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดร้อยเอ็ด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
บริษัท ทีบีเคเค (ประเทศไทย) จำกัด รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 1
จังหวัดสระบุรี รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
โรงเรียน สวนกุหลาบวิทยาลัยนครศรีธรรมราช รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
โรงเรียน ทุ่งโพธิ์วิทยา รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
บริษัท ฟินิคซ พลัพ แอนด์ เพเพอร์ จำกัด (มหาชน) รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2
บริษัท ศรีไทยซุปเปอร์แวร์ จำกัด (มหาชน) สาขาโคราช รักษามาตรฐานพร้อมเป็นต้นแบบ ระดับเพชร ปี 2