โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

เกิ้ล เนติธร เลิศสงคราม

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด หนองบัวลำภู

โรงเรียน โรงเรียนคำแสนวิทยาสรรค์

เกรดเฉลี่ย

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1