โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

จูน สิริพร เอี่ยมมงคล

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียน โรงเรียนเตรียมนานาชาติอยุธยา

เกรดเฉลี่ย

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6