โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 1

IDOL รุ่นที่ 1

บี กานติมา นันทานุรักษ์

ตัวแทน ภาคใต้

จังหวัด นครศรีธรรมราช

โรงเรียน โรงเรียนสตรีทุ่งสง

เกรดเฉลี่ย

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3