โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

โอ๊ต คริษฐ์ พรรณธรรม

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด พิษณุโลก

โรงเรียน โรงเรียนเซนต์นิโกลาส

เกรดเฉลี่ย 2.76

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 2