โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 5

IDOL รุ่นที่ 5

บิวตี้ กมลชนก จันทะโชติ

ตัวแทน ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด อุบลราชธานี

โรงเรียน โรงเรียนอาเวมารีอา

เกรดเฉลี่ย 3.53

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล