โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 7

IDOL รุ่นที่ 7

นัท วีรวัฒน์ บุญธรรม

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำพูน

โรงเรียน โรงเรียนจักรคำคณาทร

เกรดเฉลี่ย 3.22

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6