โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

กีต้าร์ เจษฎาพร ใจกล้า

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด บุรีรัมย์

โรงเรียน ห้วยราชพิทยาคม

เกรดเฉลี่ย 3.25

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 6