โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

หนุ่ม วทัญญู ธุรี

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด ลำพูน

โรงเรียน จักรคำคณาทร จ.ลำพูน

เกรดเฉลี่ย 3.75

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5