โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

มีน จัสมิน เฟลเทน

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด นครพนม

โรงเรียน เรณูนครวิทยานุกูล

เกรดเฉลี่ย

อายุ 15 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 3