โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

จ๊อบ กิตติเดช สุรรัตน์

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด ตราด

โรงเรียน ตราษตระการคุณ

เกรดเฉลี่ย

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล