โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

โรม ณภรกชมน สอนภาเมือง

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด จันทบุรี

โรงเรียน วิทยาลัยเทคนิคจันทบุรี

เกรดเฉลี่ย 2.87

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 1