โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 10

IDOL รุ่นที่ 10

ฟาโรห์ ชวพร สุภาพบุรุษ

ตัวแทน กรุงเทพมหานคร

จังหวัด สมุทรปราการ

โรงเรียน ราชวินิตบางแก้ว

เกรดเฉลี่ย

อายุ 18 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล