โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 11

IDOL รุ่นที่ 11

เก่ง ปานเดชา อังกินันท์

ตัวแทน ภาคกลางและตะวันออก

จังหวัด พระนครศรีอยุธยา

โรงเรียน

เกรดเฉลี่ย 3.31

อายุ 16 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ชนะเลิศอันดับ 5