โครงการรณรงค์ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

 
ทำเนียบ IDOL รุ่นที่ 4

IDOL รุ่นที่ 4

บิว ณัฐพล ไรยวงศ์

ตัวแทน ภาคเหนือ

จังหวัด พิจิตร

โรงเรียน โรงเรียนโพธิธรรมสุวัฒน์

เกรดเฉลี่ย 3.01

อายุ 17 ปี(ณ ตอนเข้าร่วมประกวด)

รางวัล ไม่ได้รับรางวัล